Người đàn ông phát ra sóng điện

Ông Miroslav Mandic, 67 tuổi, người Siberi phát hiện ra mình có khả năng chuyển kênh tivi từ xa và có thể hút tất cả các vật kim loại ở xung quanh người. Mỗi khi ông Miroslav đi qua một chiếc tivi hay chiếc đài nào đó, chúng tại tự động chuyển sang kênh khác…