PHÒNG 304 VÀ PHÒNG 306

Bức hình mà tôi up ở trên cho mọi người xem là một bức hình chụp cũng cách đây khá lâu. Độ chừng gần 2 năm về trước. Khi ấy bố mẹ tôi đi cùng gia đình dì ba ( là em kế của mẹ tôi) về Cần Thơ có việc. Xe chạy từ Sài…