Những Câu Truyện Ma Có Thật – Tác Giả Nguyễn Đặng Phương Trinh

Đây là câu chuyện nhữg ng trog gđ mình gặp,còn mình thì cỡ nào cũg k gặp đc ma dù rất sợ ma. Đi ra nghĩa địa lúc 9h cũg k thấy j cả Câu chuyện thứ nhất: Vào nhữg ngày qua tết,khi mọi ng trở lại làm việc,nhà mình là vườn chôm chôm, nên…