Quả lạc tiên có hình nhạy cảm

Nhìn quả lạc tiên này, người ta sẽ không khỏi giật mình hình dung ra điều nhạy cảm. Thêm một bằng chứng chứng minh cho ý kiến cứ cái gì liên quan tới Brazil đều “gợi cảm”. Một phụ nữ làm vườn ở thành phố San Jose de Ribamar, miền Bắc Brazil, đã phát hiện…