Những Mẫu Truyện Ngắn ( Tiếp Theo )

Ma da – Tác Giả Thịnh cao Chào các bạn,mình tên là thịnh.giờ thì ra đại học rùi,còn có vài thứ bằng nữa…nhưng xin nói trước,đây là lần đầu đăng truyện của mình. Chỉ mong like chứ ko mong gạch đá (văn mình b ko được hay).đây là câu truyện mình từng được nghe kể…