Giảm 1kg thịt nhận ngay… 1kg vàng

Chiến dịch này có tên gọi “Your Weight in Gold” (Giảm cân thưởng vàng). Đây là nỗ lực của chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để cắt giảm tỷ lệ béo phì của dân chúng. Trong vòng 30 ngày, nếu người dân giảm được 1kg sẽ nhận được 1g vàng (trị…