Sô cô la giống hệt… “của quý”

Gần đây, trên thị trường Trung Quốc bỗng xuất hiện một loại sô cô la có hình thù vô cùng đặc biệt – hình “của quý” của đàn ông. Loại sô cô la này thực chất được sản xuất ở Châu Âu và mới được nhập khẩu vào Trung Quốc chưa lâu Một thỏi sô…