Truyện Ma Có Thật – 3 Tuần Trông Nhà Thằng Bạn Thân

Từ hồi nhỏ lúc mới ăn chơi đầu đường xó hẻm đã có người nói rằng e có cái số đen thui. Được tâm linh chiếu cố, có duyên với cõi “gì-mà-ai-cũng-biết-đó”.. Nên những chuyện e gặp trong đời không có gì là lạ cho lắm… Cách đây không lâu lắm, mình có về nhà…