những câu chuyện … – Tác Giả Khói (tt)

Truyện không hay lắm chủ yếu kể ace để có thêm kinh nghiệm mà đề phòng… Cái hồi ông Ba (anh ông ngoại )mất là cũng vàotháng bảy âm lịch,ông chết vì tuổi già chứ chẳng bệnh tật gì,lúc đó ông cũng cở chín mươiba tuổi. Hôm đó,buổi sáng ông bị mệt thì nhà quýnh…