Bí ẩn về tảo đuôi ngựa

Tại sao cả một vùng biển rộng lớn, không gió, không có đối lưu giữa các tầng nước mà tảo Sargasso lại “thoắt ẩn thoắt hiện”? Tảo đuôi ngựa còn có một tên gọi khác là tảo Sargasso. Đây là một loại rong biển. Tuy nhiên, nếu như những loại tảo khác đều có rễ…