Kỷ niệm 100 năm tàu Titanic

Tàu Balmoral sẽ đi theo lộ trình của Titanic nhằm nhắc lại thời điểm tàu bắt đầu chìm. Người thân của những hành khách đã bị thiệt mạng trong thảm kịch Titanic năm 1912 sẽ lại bước lên con tàu Balmoral trong một chuyến hải hành vào năm 2012. Sự kiện này nhằm nhắc lại…