Bùa chú vùng Tây Bắc – Tác Giả Người Khăn Đen

Phần đầu: Một chuyến đi Mở đầu mình nói trước :Lâu ko viết sợ mọi ng quên tên 🙂 trong truyện này có những tình tiết hư cấu,chỉ có cốt truyện là thật.với lại lần đầu viết thể loại này có gì mong ace đừng ném gạch với ngói.Nhà e ko có nhu cầu xây…