Bàn tay quỷ dữ! – Tác Giả Ngô Thế Nho

Bạn thấy người bị ma nhập chưa.mình thấy rồi vì điều đó khiến mình tin 50% trên đời này là có ma..!cho đến 1ngày. Mùng 3tết 2013…hôm đó với lũ bạn bè hát hò nhảy múa fê luôn vui lắm.rồi điều mà mình muốn nhất đã xẩy ra.! 23h mình về nhà với bộ dạng…