Bí ẩn các nhà sư bất tử

Cho đến nay vẫn không có một giải thích nào chứng minh thuyết phục hiện tượng bất hoại xác chết của các thiền sư này. Cho tới nay, nhiều thiền sư đã chết nhưng xác họ vẫn nguyên vẹn và không bị phân hủy, điển hình là vị Thiền Sư Vũ Khắc Minh đã chết…