Thiên tài toán học từ chối 1 triệu USD

Grigory Perelman, được coi là người thông minh nhất thế giới vì giải được một trong những vấn đề khoa học hóc búa nhất thế kỷ. Ông vừa từ chối giải thưởng 1 triệu USD do Viện Toán học Clay (CMI) của Mỹ trao tặng. Grigory Perelman. Ảnh: Rian. "Tiến sĩ Perelman thông báo cho…