Vườn thú cấm động vật yêu

Một nhân viên sở thú ở Rumani cho biết họ cấm các loài vật… yêu. Điều này là do cơ sở vật chất hiện có tại vườn thú Oradea không đáp ứng tiêu chuẩn EU, nhân viên sở thú trên cho biết. Vì vậy, quyết định của Ủy ban châu Âu đã ra lệnh quản…