Chèo thuyền bằng giấy qua sông Hán Thủy

Chiếc thuyền giấy dài 1,9 m, rộng 1,2 m và nặng 45 kg và làm hoàn toàn bằng giấy do Wang thu lượm được. Wang Luyao, sinh viên Đại học Thương mại Dịch vụ ở Vũ Hán, Trung Quốc đã lắp ráp thành công chiếc thuyền làm hoàn toàn bằng giấy và chèo chiếc thuyền…