thuyền giấy

Ngay cả thuyền trưởng kinh nghiệm lâu năm Bligh cũng chưa từng một lần đứng trên con thuyền giấy thả trôi trên mặt nước. Tuy nhiên vào tuần trước, nghệ sỹ người Đức Frank Walter Kebo đã “lái” chiếc thuyền giấy của mình dọc trên sông Thames và lập tức trở thành người nổi tiếng […] Lái thuyền giấy trên sông Thames

Ngay cả thuyền trưởng kinh nghiệm lâu năm Bligh cũng chưa từng một lần đứng trên con thuyền giấy thả trôi trên mặt nước. Tuy nhiên vào tuần trước, nghệ sỹ người Đức Frank Walter...