Tiếng ru – Tác Giả Joker ( Update Chap 4) END

“Ầu ơ , gió mùa thu mẹ ru con ngủ Năm canh dài thức đũ năm canh” Khúc hát ru con thì không ai mà không biết , cũng không quá xa lạ với mõi chúng ta , nhưng đó không có gì đáng nói nếu như khúc hát đó không phát ra từ một…