Bé 30 tháng tuổi biết đọc, biết viết

Bé Hạo đang tập viết chữ. Lần theo con lộ đất tôi đến nhà cháu Hạo. Đó là một căn nhà đơn sơ nằm heo hút trong một con kênh, khuất sau những tán cây lớn. Lộ xi măng chưa thể đến đây vì cách sông, cách đò, cho thấy hoàn cảnh sống của người…