Chuyện Ma Ở Vĩnh Long – Tác Giả Trân Max

Nói chung đọc truyện ma trên page và theo dỏi cũng lâu nên mình có câu chuyện như tâm linh muốn góp cho mấy member đọc thôi… Mình ở CĐ-LA Nhưng chuyện này xảy ra ở Vĩnh Long-Cần Thơ -Chuyện là vậy,hồi Tháng 9-10năm 2007-2008 gì đó,năm đó mình cũng còn nhỏ,thì chuyện xảy ra…