Lâu đài trên không trung

Đã có nhà giữa trời, bây giờ lại có tiếp một 'lâu đài' lơ lửng trên không… Một lâu đài lớn được xây dựng lơ lửng trên không ở Buenos Aires, Argentina. 4 tình nguyện viên sẽ sống trong đó trong vòng 1 tuần để quyên góp tiền ủng hộ các gia đình nghèo ở…