Những trò chơi khăm siêu quái

Không hiểu sao những người cố ý chơi khăm lại có thể nghĩ ra những trò đùa như kiểu này! Đôi lúc những người bạn của bạn nghĩ ra những trò chơi khăm vô cùng tai quái và những nạn nhân của các trò đùa này cũng thật khổ sở. Bạn hãy thử tưởng tượng…