Mẹ con nhà mèo thích trốn trong lọ

Cô mèo Ksyusha và mèo con Houdin cùng có sở thích là chui vào các lọ thủy tinh. Chính sở thích thú vị này đã khiến hai mẹ con nhà mèo nổi tiếng khắp các diễn đàn trên mạng. Hai mẹ con nhà mèo cùng thích chui vào lọ thủy tinh. Ảnh: KNS News. Vào…