chuyện ma xảy ra xung quanh trường THCS Nguyễn Du – Hà Nội – Tác Giả Giấu Tên

Mình là một người theo dõi truyện ma của page đã lâu. Nay muốn góp một vài câu chuyện mà mình từng gặp trong đời. Thật ra nó không liên quan đến ma mãnh gì cho lắm, chỉ là những điều khó có thể giải đáp thôi. Các thánh muốn bảo chém gì thì chém,…