Sống chết ngày valentine – Tác Giả Đông Anh

câu chuyện mình kể dưới dây là trước lúc mình lập gia đình .mình là người chứng kiến cũng là người liên quan đến câu chuyện này . thằng em mình tên Q ( thật ra là bạn của em trai ) nó mở quán gội đầu thời gian đó mình không có việc làm…