Loài sâu Tử thần và truyền thuyết huyền bí

Không phải tất cả những sinh vật sống trên hành tinh của chúng ta đều được biết tới hết. Lý do rất đơn giản là chưa có ai từng bắt được một trong số chúng. Tháng 8 năm 2009, hai người New Zealand mang theo máy ảnh tới khu vực xa nhất của sa mạc…