Kinh hoàng bộ tộc giải khát bằng… máu tươi

Bộ tộc này có tên là Surma hoặc còn gọi là Suri. Bộ tộc này vẫn duy trì chế độ phụ hệ, đàn ông là trụ cột trong gia đình. Họ sống theo lối du mục, dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Truyền thống uống máu tươi, lấy trực tiếp từ cơ thể bò…