Vong hồn của kẻ Trùng tang !!!! – Tác giả Hồ Lương

Vào Một buổi chiều chạng vạng của năm 1984 , cả vùng quê đang yên bình của tôi bỗng nhiên rúng động trước cái chết của thằng Kha , ai nấy trong thôn xã cũng biết nó là thằng hiền lành , khôn ngoan , chưa hề xích mích hay thù oán với cả ,…

CHUYỆN MA THẦY PHÁP – Kể chuyện tâm linh – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

phần 1: Vong hồn bé trai dưới ao cá. Ở dưới Đồng xá cậu có một cái đầm ,nếu nói về cái đầm này , thì nó ghê lắm vì ở bên trong đó có rất nhiều ma . Đầm này nằm gần miếu Cây Sanh ,trước kia thì đây là cái chợ ,trong lúc…