ÔNG BẠN VONG NIÊN VÀ CON CÁ TRÊ ĐEN – Tác Giả Thầy Giáo Hiếu Giang

“Vừa quay ra thì thấy bác đứng ngay bậc tam cấp lên xuống, mặc quân phục hẳn hoi, sau lưng bác còn có vong linh của 5 người đàn ông khác. Trẻ có, trung niên có, tất cả đều mặc quân phục, phần trên thân thấy rất rõ, có người đeo huân chương nữa, nhưng…