Xác lâu ngày thành quỷ – Tác Giả PHẠM THÁI DƯƠNG

Kể truyện ma đêm khuyu nha: Truyện này cũng do bà kể lại: Hồi xưa lúc chưa có điện. Ở một vùng quê BL, mà mình cũng không nói tên đâu hihi. Mà hồi xưa á, thì nhà cửa đâu có san sát nhau như bây giờ. Có cái nhà nọ, chồng đi ghe buôn…