Một Lần Đi Xem Bói

Tác Giả : Phạm Kim Như đã hứa, em xin kể tiếp chuyện em đi coi bói với 2 bà chị hồi em học năm thứ 2… Như đã nói, em vốn chưa bao giờ gặp được ma quỷ nên không tin lắm… Hồi đó em cũng tập tành đi làm thêm với ngta để…