Chiếc xúc xích khổng lồ nhất thế giới

Tại Denton, TX, USA, hãng đồ nướng Kolache Haven đã làm ra một chiếc xúc xích dài hơn 6m và nặng hơn 5 tạ. Với chiều dài và cân nặng này, chiếc xúc xích đã được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness cho danh hiệu chiếc xúc xích khổng lồ nhất thế giới. Phải…