2021

Ân đền Oán Trả

4.5
Chương 12 Tháng Sáu 2, 2023
Chương 11 Tháng Sáu 2, 2023

MỘ BÀ NĂM

5
Chương 4 Tháng Năm 11, 2023
Chương 3 Tháng Năm 11, 2023

Nhật Ký Chết

1
Chương 6 Tháng Năm 9, 2023
Chương 5 Tháng Năm 9, 2023

Cô Ta Đang Ở Đây

5
Chương 6 Tháng Tư 24, 2023
Chương 5 Tháng Tư 24, 2023

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM

4.3
Chương 14 Tháng Tư 20, 2023
Chương 13 Tháng Tư 20, 2023

Việt Nam dị truyện ký

3.4
Chap 81 Tháng Mười 6, 2022
Chap 80 Tháng Mười 6, 2022

Xây Nhà Thờ Tổ

4.3
Chương 6 Tháng Chín 28, 2022
Chương 5 Tháng Chín 28, 2022

Nhà Âm

3.3
Chương 5 Tháng Tám 28, 2022
Chương 4 Tháng Tám 28, 2022

Bệnh hoạn

4
Phần 10 Tháng Tám 3, 2022
Phần 9 Tháng Tám 3, 2022

ÂM KHÍ

5
PHẦN 11 Tháng Bảy 31, 2022
PHẦN 10 Tháng Bảy 31, 2022

LỖ BAN THẦN PHÙ

4
Tập 2 Tháng Bảy 26, 2022
Tập 1 Tháng Bảy 26, 2022

QUỶ NHẬP HỒN

5
Chương 8 Tháng Bảy 24, 2022
Chương 7.1 Tháng Bảy 24, 2022

TRỪ TÀ Phần 2

3
Chương 6 Tháng Bảy 22, 2022
Chương 5 Tháng Bảy 22, 2022

Sau Lũy Tre Làng

4.3
Chương 25 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 24 Tháng Bảy 21, 2022

TRỤC HỒN NGẢI

5
Phần 2 Tháng Bảy 14, 2022
Phần 1 Tháng Bảy 14, 2022

Đừng Gọi Tên Trên Bịa Mộ

4.6
Chap 30 Tháng Bảy 12, 2022
Chap 29 Tháng Bảy 12, 2022

Đeo Bám Tới Cùng

4
Đoạn 7 Tháng Bảy 9, 2022
Đoạn 6 Tháng Bảy 9, 2022

HỒN VỀ HOÁ BƯỚM MA

0
Chương 4 Tháng Bảy 8, 2022
Chương 3 Tháng Bảy 8, 2022

Phòng Trọ Duyên Âm

5
Phần 3 Tháng Bảy 8, 2022
Phần 2 Tháng Bảy 8, 2022