2021

Việt Nam dị truyện ký

1.5
Chap 81 Tháng Mười 6, 2022
Chap 80 Tháng Mười 6, 2022

Xây Nhà Thờ Tổ

4.3
Chương 6 Tháng Chín 28, 2022
Chương 5 Tháng Chín 28, 2022

Nhà Âm

2.8
Chương 5 Tháng Tám 28, 2022
Chương 4 Tháng Tám 28, 2022

Bệnh hoạn

3
Phần 10 Tháng Tám 3, 2022
Phần 9 Tháng Tám 3, 2022

ÂM KHÍ

5
PHẦN 11 Tháng Bảy 31, 2022
PHẦN 10 Tháng Bảy 31, 2022

LỖ BAN THẦN PHÙ

4
Tập 2 Tháng Bảy 26, 2022
Tập 1 Tháng Bảy 26, 2022

QUỶ NHẬP HỒN

5
Chương 8 Tháng Bảy 24, 2022
Chương 7.1 Tháng Bảy 24, 2022

TRỪ TÀ Phần 2

2
Chương 6 Tháng Bảy 22, 2022
Chương 5 Tháng Bảy 22, 2022

Sau Lũy Tre Làng

5
Chương 25 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 24 Tháng Bảy 21, 2022

TRỤC HỒN NGẢI

0
Phần 2 Tháng Bảy 14, 2022
Phần 1 Tháng Bảy 14, 2022

Đừng Gọi Tên Trên Bịa Mộ

4.5
Chap 30 Tháng Bảy 12, 2022
Chap 29 Tháng Bảy 12, 2022

Đeo Bám Tới Cùng

0
Đoạn 7 Tháng Bảy 9, 2022
Đoạn 6 Tháng Bảy 9, 2022

HỒN VỀ HOÁ BƯỚM MA

0
Chương 4 Tháng Bảy 8, 2022
Chương 3 Tháng Bảy 8, 2022

Phòng Trọ Duyên Âm

5
Phần 3 Tháng Bảy 8, 2022
Phần 2 Tháng Bảy 8, 2022

Làm Chồng Qủy Nước

5
Phần 4 Tháng Bảy 8, 2022
Phần 3 Tháng Bảy 8, 2022

Quỷ Nhập Tràng

4
chap 13 Tháng Bảy 5, 2022
chap 12 Tháng Bảy 5, 2022

Bảo Vệ Nhà Xác

3.7
Phần 4 Tháng Sáu 29, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 29, 2022

Vùng đất bị ám

3
Phần 4 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 25, 2022

Huyệt Âm Binh

5
Chap 13 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 12 Tháng Sáu 25, 2022