2023

3 GIỌT MÁU QUỶ

4.3
Chương 6 Tháng Mười Một 30, 2023
Chương 5 Tháng Mười Một 27, 2023

Gò Bà Thắm

4
Chương 4 Tháng Mười Một 19, 2023
Chương 3 Tháng Mười Một 19, 2023

CHUYẾN DU LỊCH KINH HOÀNG

4.6
Chương 5 Tháng Mười Một 19, 2023
Chương 4 Tháng Mười Một 11, 2023

Hồn Ma Bà Hào

4.5
Chương 5 Tháng Mười Một 18, 2023
Chương 4 Tháng Mười Một 18, 2023

Miếu Cổ

5
Chương 7 Tháng Mười Một 17, 2023
Chương 6 Tháng Mười Một 17, 2023

Ma Ám Làng Tôi

4.3
Chương 9 Tháng Mười Một 17, 2023
Chương 8 Tháng Mười Một 16, 2023

Ma Rừng – Quỷ Núi

4.2
Chương 4 Tháng Mười Một 11, 2023
Chương 3 Tháng Mười Một 11, 2023

Giang Hồ Linh Dị Truyện

5
Chương 9 Tháng Mười Một 10, 2023
Chương 8 Tháng Mười Một 10, 2023

Ma Đĩ

3.3
Chương 42 Tháng Mười Một 9, 2023
Chương 41 Tháng Mười Một 9, 2023

Truyện Xóm Tôi

4.8
Chương 3 Tháng Mười Một 7, 2023
Chương 2 Tháng Mười Một 7, 2023

Chơi ngu vào rằm tháng bảy

2.3
Chương 6 Tháng Mười Một 6, 2023
Chương 5 Tháng Mười Một 6, 2023

Ngôi Mộ Quỷ

4
Chương 10 Tháng Mười Một 3, 2023
Chương 9 Tháng Mười Một 3, 2023

Rước Vong Về Cúng

4.5
Chương 18 Tháng Mười Một 2, 2023
Chương 17 Tháng Mười Một 2, 2023

Rừng Đen

1.5
Chương 9 Tháng Mười 31, 2023
Chương 8 Tháng Mười 31, 2023

THỊT MUỐI

4.3
Chương 7 Tháng Mười 29, 2023
Chương 6 Tháng Mười 29, 2023

NEW Con Quỷ Dưới Mộ.

3.3
Chương 9 Tháng Mười 26, 2023
Chương 8 Tháng Mười 26, 2023

Truyền Thuyết Đế Nhân

5
Chap 18 Tháng Mười 26, 2023
Chap 17 Tháng Mười 26, 2023