Truyện Mới Cập Nhật

Cầu Cơ

4
Phần 6 Tháng Hai 28, 2022
Phần 5 Tháng Hai 28, 2022

Rừng Thiêng Nước Độc

5
Phần 3 Tháng Hai 28, 2022
Phần 2 Tháng Hai 28, 2022

Đường Dài Sương Lạnh

5
Phần 5 Tháng Hai 28, 2022
Phần 4 Tháng Hai 28, 2022

Những lần gặp ma của tôi

5
Phần BONUS Tháng Hai 28, 2022
Phần 9 Tháng Hai 28, 2022

Truyện Ma – Nợ

3.5
Phần 11 Tháng Hai 28, 2022
Phần 10 Tháng Hai 28, 2022

Chuyện kể lúc nửa đêm

5
Phần 4 Tháng Hai 28, 2022
Phần 3 Tháng Hai 28, 2022

CHUYỆN MA Vùng đất khó ở

5
Chap 6 Tháng Hai 28, 2022
Chap 5 - Bonus Tháng Hai 28, 2022

Trò Chơi Ác Nghiệt

3.8
Phần 9 Tháng Hai 25, 2022
Phần 8 Tháng Hai 25, 2022

Chạy Đâu Cho Thoát

4.5
Phần 8 Tháng Hai 25, 2022
Phần 7 Tháng Hai 25, 2022

Đám Ma Người Điên

5
Phần 5 Tháng Hai 25, 2022
Phần 4 Tháng Hai 24, 2022

Căn Phòng U Uất

3.7
Phần 3 Tháng Hai 24, 2022
Phần 2 Tháng Hai 24, 2022

Truyện Kinh Dị – Số Kiếp

1.3
Chương 16: Tháng Hai 23, 2022
Chương 15 Tháng Hai 23, 2022

NEW BẺ RĂNG, CHÔN SỐNG

5
Phần 6 Tháng Hai 20, 2022
Phần 5 Tháng Hai 20, 2022

Truyện Kinh Dị – Nghiệp Chướng

2.7
Phần 8 Tháng Hai 20, 2022
Phần 7 Tháng Hai 20, 2022

MẸ DẠY EM CÁCH ĂN THỊT NGƯỜI

4.7
Phần 10 Tháng Hai 20, 2022
Phần 9 Tháng Hai 9, 2022