Truyện Mới Cập Nhật

Quê Em Đất Độc

4.8
Phần 11 Tháng Hai 1, 2022
Phần 10 Tháng Hai 1, 2022

NGƯỜI CHỒNG CÕI ÂM

5
Phần 3 Tháng Hai 1, 2022
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022

CÁI ĐẦU MA Ở CỐNG CÂY XOÀI

5
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022
Phần 1 Tháng Hai 1, 2022

CÂY RÁY THÀNH TINH

5
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022
Phần 1 Tháng Hai 1, 2022

Bà Hàng Xóm Kỳ Dị

0
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022
Phần 1 Tháng Hai 1, 2022

Truyện Ma Thời Lính

0
Phần 3 Tháng Hai 1, 2022
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022

XÓM OAN HỒN

5
Phần 6 Tháng Hai 1, 2022
Phần 5 Tháng Hai 1, 2022

Dòng Họ Em Bị Ma Ám

5
PHẦN 12 Tháng Hai 1, 2022
PHẦN 11 Tháng Hai 1, 2022

Những Vong Linh

0
Phần 4 Tháng Hai 1, 2022
Phần 3 Tháng Hai 1, 2022

Nuôi Ma Ngãi

5
Chương 30 Tháng Hai 1, 2022
Chương 29 Tháng Hai 1, 2022

MA THẦN VÒNG

5
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022
Phần 1 Tháng Hai 1, 2022

TIẾNG KHÓC TRONG NHÀ XÁC

5
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022
Phần 1 Tháng Hai 1, 2022

MÁI TÓC CỦA NGƯỜI CHẾT

5
Phần 4 Tháng Hai 1, 2022
Phần 3 Tháng Hai 1, 2022

BÓNG MA CỤT ĐẦU

0
Phần 3 Tháng Hai 1, 2022
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022

THAY HỒN ĐỔI XÁC

5
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022
Phần 1 Tháng Hai 1, 2022

CHIẾC CHUÔNG OAN HỒN

4.5
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022
Phần 1 Tháng Hai 1, 2022

CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM

5
Phần 3 Tháng Hai 1, 2022
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022

HỒN MA TRONG ĐỀN THỜ

5
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022
Phần 1 Tháng Hai 1, 2022

BỆNH VIỆN U ÁM

5
Phần 3 Tháng Hai 1, 2022
Phần 2 Tháng Hai 1, 2022

Bà Nhiêu Trinh

5
Phần 4 Tháng Hai 1, 2022
Phần 3 Tháng Hai 1, 2022

CHÓ THÀNH TINH

5
Phần 2 Tháng Một 31, 2022
Phần 1 Tháng Một 31, 2022

PHÒNG 304 VÀ PHÒNG 306

5
Phần 2 Tháng Một 31, 2022
Phần 1 Tháng Một 31, 2022