Truyện Mới Cập Nhật

Con Dâu Út

5
Phần 3 Tháng Sáu 23, 2022
Phần 2 Tháng Sáu 23, 2022

Sinh Nghề Tử Nghiệp

0
CHƯƠNG 10 Tháng Sáu 23, 2022
CHƯƠNG 9 Tháng Sáu 23, 2022

Ác Nghiệp Luân Hồi

0
Phần 18 Tháng Sáu 23, 2022
Phần 17 Tháng Sáu 23, 2022

Khẩu Nghiệp

3
CHƯƠNG 12 Tháng Sáu 22, 2022
CHƯƠNG 11 Tháng Sáu 22, 2022

Ác Nghiệp Thầy Bùa

0
Chap 4 Tháng Sáu 22, 2022
Chap 3 Tháng Sáu 22, 2022

Hai dòng họ

0
Ngoại truyện Tháng Sáu 22, 2022
Chương 27 Tháng Sáu 22, 2022

Kumanthong- Linh Nhi Ác Quỷ

5
Chương 9 Tháng Sáu 22, 2022
Chương 8 Tháng Sáu 22, 2022

ĐÊM HALLOWEEN

0
Phần 5 Tháng Sáu 22, 2022
Phần 4 Tháng Sáu 22, 2022

Bản Giao Hưởng Của Quỷ

5
Chương 25 Tháng Sáu 22, 2022
Chương 24 Tháng Sáu 22, 2022

Ai cũng gặp ma

5
Chương 2 Tháng Sáu 22, 2022
Chương 1 Tháng Sáu 22, 2022

Hồn Trinh Nữ

5
Chương 8 Tháng Sáu 22, 2022
Chương 7 Tháng Sáu 22, 2022

TIẾNG VỌNG HỒN AI

3.7
Chương 6 Tháng Sáu 22, 2022
Chương 5 Tháng Sáu 22, 2022

ÁC NGHIỆP NÀNG DÂU 2

5
Chương 22 Tháng Sáu 21, 2022
Chương 21 Tháng Sáu 21, 2022

TRÒ CHƠI KÉO GIÓ

5
Phần 6 Tháng Sáu 20, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 20, 2022

Mẹ

5
Phần 37 Tháng Sáu 20, 2022
Phần 36 Tháng Sáu 20, 2022

XÁC SỐNG

0
Chương 25 Tháng Sáu 20, 2022
Chương 24 Tháng Sáu 20, 2022

BÀ BẢY HÀNG XÓM

5
Chương 6 Tháng Sáu 20, 2022
Chương 5 Tháng Sáu 20, 2022

Mộ Hoang Trong Nhà

0
Phần 7 Tháng Sáu 20, 2022
Phần 6 Tháng Sáu 20, 2022

TIẾNG KHÓC ĐÊM TRĂNG

5
Chương 4 Tháng Sáu 20, 2022
Chương 3 Tháng Sáu 20, 2022

Nghề Trang Điểm Tử Thi

5
Phần 7 Tháng Sáu 20, 2022
Phần 6 Tháng Sáu 20, 2022

Thiên Linh Cái

3.3
Phần 6 Tháng Sáu 20, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 20, 2022

CON HƯ TẠI AI

0
Chương 3 Tháng Sáu 20, 2022
Chương 2 Tháng Sáu 20, 2022

NHÀ TRỌ CÓ MA

5
CHƯƠNG 2 Tháng Sáu 20, 2022
CHƯƠNG 1 Tháng Sáu 20, 2022

Trùng Tang Thất Xác

5
Chap 6 Tháng Sáu 20, 2022
Chap 5 Tháng Sáu 20, 2022