Lê Như Tiên

ÁC QUỶ HỒI SINH

3.4
Chương 8 Tháng Tư 5, 2023
Chương 7 Tháng Tư 5, 2023

MƯỢN TAY NUÔI NGẢI

2.6
Chương 10 Tháng Mười 4, 2022
Chương 9 Tháng Mười 4, 2022

QUỶ NHẬP HỒN

5
Chương 8 Tháng Bảy 24, 2022
Chương 7.1 Tháng Bảy 24, 2022

DỊ ÁN ĐÊM 30

5
Chương 19 Tháng Sáu 24, 2022
Chương 18 Tháng Sáu 24, 2022

QUỶ NGỰ ĐÌNH LÀNG

5
Chương 12 Tháng Sáu 20, 2022
Chương 11 Tháng Sáu 20, 2022

BA ĐỜI TRẢ NGHIỆP

5
Chap 5 Tháng Sáu 15, 2022
Chap 4 Tháng Sáu 15, 2022

TRÙNG TANG QUỶ NƯỚC

5
Chương 10 Tháng Sáu 11, 2022
Chương 9 Tháng Sáu 11, 2022

LỜI NGUYỀN THÁP NAM SAN

3
Chap 4 Tháng Sáu 11, 2022
Chap 3 Tháng Sáu 11, 2022