16 năm chơi đàn phục vụ… voi

Để chứng minh ý nghĩa của âm nhạc có tác động tới tinh thần của động vật, một người đàn ông người Anh tên là Paul Barton đã duy trì việc chơi đàn piano cho đàn voi mù trong suốt 16 năm qua. Bản nhạc mà anh thường chơi nhất là sonata Mùa xuân của…