Hàng triệu phụ nữ Trung Quốc lấy phải chồng gay

Giáo sư Zhang Bei-chuan công tác ở đại học Thanh Đảo, kiêm chuyên gia về HIV/AIDS, cho biết do chịu áp lực từ giá trị gia đình truyền thống ở Trung Quốc, nên khoảng 90% đàn ông đồng tính đã buộc phải cưới vợ theo lẽ thường. Giáo sư nói: "Những người vợ này phải…