Kỳ lạ em bé biết bay

Cô cho đăng tải những bức ảnh này trên Facebook và nhận được rất nhiều lời tán dương. Cô không nói chính xác về việc chụp những bức ảnh này như thế nào. “Những bức ảnh này thật kì diệu và bất ngờ, tôi muốn chụp thêm nhiều nữa… Chúng được chụp rất thật từ…