Gọi đò lúc nữa đêm – Tác Giả Andy Nguyễn

Xin chào tất Cả các bạn lần đầu tiên mình viết chuyện nên có gì sơ xuất mong mn Thông cảm và bỏ qua cho mình nhé. Thôi mình xin vào truyện nhá. Truyện là quê mình ở tân hiệp kiên Giang thời điểm lúc đó khoản năm 2006 hay 2007 gì đó vì lâu…