Cho bé 3 tuổi học múa cột

Tại 1 lớp dạy múa cột ở Northampton, Anh, có những học sinh mới chỉ 3 tuổi. Lớp học này quảng cáo trên mạng là tại đây dạy những bài học dành cho người lớn với những hình ảnh phụ nữ sexy. Bên cạnh đó, người ta còn quảng cáo rằng học múa cột là…