Hút mắt với 20 kiểu hòm thư “độc”

Mô hình xe máy khủng hay kiểu mông lạ… đều có thể biến thành ý tưởng hòm thư. Hòm thư riêng của gia đình đặt trước cửa nhà cũng như một phần của cải, tài sản và là thiết kế của ngôi nhà. Với những người luôn muốn làm mới, luôn muốn của mình là…