Trả giá – Tác Giả Huỳnh Anh Nguyễn

Năm 198x Ông N mở vựa cá chuyên mua bán các loại thuỷ sản ở các tỉnh miền Tây. Ban đầu chỉ là vựa nhỏ, sau vài năm hoạt động ăn nên làm ra ông mở thêm 2 chi nhánh nữa. Hầu hết các vựa cá của ông được dựng cạnh bờ sông để thuận…