Bóng đè – Tác giả Chít

Chào các bạn. Đọc truyện trên page cũng đã lâu, hôm nay rảnh rỗi, hứng chí viết một truyện mà mình gặp cho các bạn đọc. Trước giờ có lẽ mình gặp ma cũng trên dưới mười lần rồi nhưng do lúc gặp không ý thức được là ma nên cũng cho qua luôn. Giờ…