Nữ vô địch thế giới nâng tạ

Bác sĩ Thienna Ho đã thực hiện được kỳ công khi là người phụ nữ nâng được tạ nhiều lần nhất trong một giờ. Bác sĩ Thienna Ho – một phụ nữ cao khoảng 1,5m, nặng 43kg, ở San Francisco, California (Mỹ), đã nâng tạ  có cân nặng 47,5kg nhiều lần nhất trong một giờ…