Bà bầu không được đến bảo tàng

Phụ nữ có thai, người đang kinh nguyệt không nên đến bảo tàng vì có thể phải đối mặt với khả năng các thánh thần hoặc tổ tiên nổi giận. Ngày 12/10, Bảo tàng quốc gia của New Zealand, đưa ra cảnh báo rằng phụ nữ có thai, người đang kinh nguyệt không nên đến…