2 Truyện Ma Có Thật ( Tác Giả Ác Ma + Phạm Quốc Duy )

Chuyện 1 :Ma Tây – Tác Giả Ác Ma Mình đọc truyện trên page lâu r có khi đọc gần hết truyện r nên h mình muốn đăg 1 câu chuyện góp vui mình cũng chả biết truyện này có thật k vì mình nghe bà kể lại và chính bà nhìn thấy nên các…